Kvalitetsmanual

Företagsnamn: Naturkraft Eskilstuna, Mikael Andersson

Postadress: Grankvistgatan 8, 632xx Eskilstuna

Kontaktperson Mikael Andersson

Telefon 0123-456789

e-post info@naturkrafteskilstuna.se

Organisations nummer 19651022-1614                                                                                                         bilaga nr 1

Hemsida: https://www.naturkrafteskilstuna.se                                                                                                                          

 

 

  1. Verksamhet

NKE genomför antistresskurser, naturupplevelser etc

Mikael Andersson är diplomerad avspännings terapeut                                                                          bilaga nr

 

  1. Företaget är godkänt för F-skatt                                                                                                            Bilaga nr

 

Naturkraft Eskilstuna har tecknat ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar i Södermanland.

Deltagare är försäkrad mot olycksfall.

Försäkringsnrxxxxxxxxxxx.

 

  1. Styrande dokument

 

Vår verksamhet styrs av följande dokument

                                 Xxxxx                                                                                                                                                       bilaga nr 4         xxxxxxx                                                                                                                                                  bilaga nr 5

                                 Xxxxxxx                                                                                                                                                  bilaga nr 6         xxxxxxxxx                                                                                                                                             bilaga nr 7        
                                

 

 

Mikael Andersson, meritförteckning

 

 

 

 

 

 

  1. Sekretess och hantering av personuppgifter.

Mikael Andersson har undertecknat sekretess för det personuppgifter som inkommer tillföretaget samt för uppgifter som delges honom under hans yrkesutövning.Bilaga nr.

Underleverantörer som kommer i kontakt med personuppgifter har undertecknat

sekretess förbindelse.Bilaga nr.

NKE använder så kallad säker dataöverföring. (https)

Företagets integritetspolicyGDPR är upprättad 2018-05-23.Bilaga nr.

Personuppgifter lagras på separat hårddisk i enlighet med vår GDPR-policy.

 

  1. Genomförande av aktivitet

Öppna kurser/ terapibehandlingar genomförs när deltagarantalet är minst 4 stoch max. 10st

Övriga aktiviteter genomförs enligt publicerat kursprogram.

Företagsanpassade aktiviteter genomförs i enlighet med offert.

 

  1. .

Betalning sker för öppna aktiviteter enligt kursprogram. Offererad aktivitet enligt offert.

 

  1. Uppföljning och klagomål.

Efter genomförd aktivitet genomförs en utvärdering. Utvärderingen kan utföras internt eller genom att deltagarna får avge sina omdömen.

Klagomål skall noteras i klagomålsregister och behandlas omgående med en målsättning att svar ges inom 14 dagar.

 

Mikael Andersson utfärdar, fastställer och reviderar kvalitetssystemet.

Förändrad aktivitet som påverkar kvalitetssystemet skall omgående inskrivas i manualen.

Revision utförs en gång per år då kontrolleras det att beskrivna rutiner efterlevs samt att erforderliga uppgifter är aktuella.

Revisionen/ändringar kan utföras direkt i kvalitetsmanualen med ändring av utgåva och datum, annars noteras avvikelser i separat förteckning. Bilaga nr 11

 

Revisionsrapport

 

  1. Bilagor

©2020 Naturkraft Eskilstuna

  • Facebook
  • Instagram