top of page
FÖR KOMMUN & MYNDIGHETER

Information för kommun och myndigheter

Naturkraft Eskilstuna jobbar preventivt för bättre folkhälsa, men även med rehabilitering för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet från exempelvis utmattningssyndrom eller annan sjukdom.

Flertalet undersökningar är eniga och slår fast att naturen och fysisk aktivitet snabbar på tillfrisknandet samt förbättrar hälsan och ökar välbefinnandet. Stressterapi och fysisk aktivitet i naturen kan fungera stärkande för individen.

 

Jag erbjuder fysisk aktivitet på recept (FaR) och är Hälsoinformatör i Eskilstuna.

Naturkraft Eskilstuna samarbetar bland annat med Eskilstuna kommun, Södermanlands idrottsförbund, Region Sörmland och Länsstyrelsen.

bottom of page