top of page

TYSTNADSPLIKT

För uppgifter som framkommer under min yrkesutövning inom Naturkraft Eskilstunas verksamhet, samt uppgifter som uppkommer via hemsida, anmälningar, fakturor och övriga dokument skall hanteras med sekretess. Tystnadsplikten kan endast hävas av den person som uppgifterna berör och gäller för all framtid.

bottom of page